Het komt regelmatig voor, dat mensen hun woning verlaten door enkel de deur dicht te duwen. Zij draaien het slot hierbij niet om, in de veronderstelling dat het voor inbrekers erg lastig zal zijn om hun woning binnen te komen. Dit blijkt vaak echter helemaal niet waar te zijn! Een inbreker kan uw woning betreden door gebruik te maken van flipperen. Flipperen is al jaren een bijzonder populaire inbraakmethode, waarvoor een inbreker enkel een stukje plastic nodig heeft. Op internet vindt u zelfs video’s, waarin het flipperen wordt toegelicht.

 

In dit artikel vertellen onze slotenmakers wat de gevolgen kunnen zijn van het niet op slot draaien van een deur bij het verlaten van uw woning.

 

Inbraakschade wordt lang niet altijd vergoed

Een van de risico’s van het niet op slot draaien van deuren is inbraakschade, die niet vergoed wordt. Bij het flipperen is de kans op schade aan het slot of uw deur bijzonder klein. Een inbreker drukt immers enkel een stukje plastic tussen de deur en deurpost, waarvan de sporen nauwelijks zichtbaar zullen zijn nadien. Daarbij is het ieders eigen verantwoordelijkheid om de deur op slot te draaien als de woning verlaten wordt. Niet iedere verzekeraar zal de schade van een inbraak vergoeden als blijkt dat u het slot niet gebruikt heeft.

 

Goede sloten op uw deuren laten plaatsen

Het op slot draaien van uw sloten alleen is niet voldoende om inbrekers buiten de deur te houden. Kijk ook goed naar het type slot wat u het beste op uw ramen en deuren in huis kunt gebruiken. Onze slotenmakers voorzien u graag van passend advies over veilige sloten. Zo raden we u aan om gebruik te maken van cilindersloten met minimaal drie contactpunten in de deurpost. Deze sloten zijn lastig open te breken!